اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 22
تعداد پذیرش 8
تعداد عدم پذیرش 11

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 13
تعداد مشاهده مقاله 2412
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 71 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 28 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 131 روز
درصد پذیرش 36 %